Siste nytt:

Vil du bli eXpert på Habno?

Mandag 2. Oktober 2017

Hvordan blir jeg eXpert?
Nå som hotellet endelig har fått flere brukere online har vi tenkt at det også på tide med nye eXperter. Inne på hotellet har vi i hovedsak 3 forskjellige eXperter som alle har forskjellige jobber.

Vi har såkalte «eXperter» som jobber bak en skranke i Habno’s offisielle hjelpesentral. Her sitter de og besvarer dine spørsmål om hotellet når det måtte være!
I denne stillingen er det viktig å kunne mye om hotellet.

Vi har «rombyggere», og som det ligger i navnet så er det disse brukerne som bygger de offisielle rommene for Habno.
I denne stillingen er det viktig å være kreativ og ha gode erfaringer med å bygge rom.

Vi har «WiredeXperter», og som det ligger i navnet så er disse brukerne eXperter på hotellets Wired.
I denne stillingen er det viktig å kunne både enkel og avansert Wired.
Habno opererer med to forskjellige metoder for å finne hotellets eXperter. Den ene metoden er såkalt headhunting – som altså vil bety at vi plukker ut brukere vi ser skiller seg ut, uten noen form for søknad. Den andre metoden er rett og slett at du søker på en stilling. Da sender du en mail til eXpertHabno@gmail.com.

Generelle krav man MÅ oppfylle.

- Ha god oppførsel
- Være aktiv på hotellet
- Være hjelpsom
- Være synlig

Hva skal jeg ha med i søknaden min?
Selvsagt vil stillingen du søker på ha forskjellige krav, men det er enkelte spørsmål man burde besvare slik at vi blir bedre kjent med deg. Hvis du søker på en stilling som rombygger eller WiredeXpert vil vi anbefale at du for eksempel har med rom du har bygget eller konkurranser du har laget.
- Navn & brukernavn
- Alder
- Erfaringer
- Hvorfor vi burde velge deg?

Du kan selvsagt ha med mer enn det som står her. Er det noe du mener er relevant som du mener burde være med i søknaden din, ta det med!

Det er ingen frist, så du trenger ikke å stresse. Vi kommer til å ha en liten samtale med brukerne som er aktuelle slik at du er forberedt på det. Har du spørsmål kan du enten bruke hjelpesenteret, eller finne Renate inne på hotellet.

- Habno Staff